Mät det undermedvetna eftersom det är där beslutsfattandet sker.

Vår hjärnor är programmerade att vara ”lata” och att undvika medvetet tänkande. De flesta av våra beslut sker intuitivt, extremt snabbt och undermedvetet. Forskningen är överens om att endast en liten del av våra beslut bygger på medvetet rationellt tänkande.

IAT hjälper marknadsförare att förstå det snabba intuitiva tänkandet och att därigenom förutse konsumenternas beteende. Eftersom det intuitiva tänkandet ofta styr över det medvetna tänkande har metoden en hög förklaringsgrad.

Metoden är att blixtsnabbt visa utvalda bilder eller ord innan man ställer en fråga. Bildernas och ordens betydelse kommer att påverka hastigheten och förmågan att svara rätt. Det gör att man kan se hur det intuitiva beslutsfattandet påverkar besluten. https://en.wikipedia.org/wiki/Implicit-association_test.

Ofta kombinerar vi implicita frågor med explicita. När det explicita och implicita svaret sammanfaller är sannolikheten mycket hög att vi har fått ett korrekt svar på hur kunderna kommer att reagera och agera på ett stimuli eller en trigger.

Berätta på vår chatt vad du behöver och vi ger gratis tips och råd. Om du vill får du ett undersökningsförslag inom någon timma.

 

Implicit Association är lämpligt för att testa


 

Kombinera Implicit Association med dessa undersökningar för en mer heltäckande bild

 
Online Survey
Fokus- grupper
Eyetracking
Social Media Intelligence
 

Implicit testing är bra för nya koncept

Vi rekommendera alltid våra kunder att använda Implicit Association Testing när man ska introducera nya koncept, ny varumärkesidentitet och nya förpackningar.

Vi testar varumärken, logotyper, designer, annonser mm.

IAT skapar insikter även om det som är ”omöjligt” att tycka till om som t ex färg, form och figurer.

Vill du veta mer?

Chatta med en insight director Bli uppringd av en insight director
 

80% av alla beslut sker omedvetet och bygger i hög utsträckning på emotion samt intuition.

IAT ger fyra grundläggande svar om det du testar

Valence – Om det samlande intrycket är positivt eller negativt.

Relevans – Hur relevant det är för kunden.

Emotioner – Koppling till olika känslor.

Associationer – Koppling till olika associationer.

Ex case

Straylight genomförde 2017 ett IAT på olika erbjudanden inom spelindustrin för att välja det koncept som har bäst förutsättning att påverka attityder och beteenden. Koncepten hade olika förmåga att skapa motivation genom positiv valence samt relevans. Det var tydligt vilket som hade bäst förutsättningar att skapa effekt genom att det påverkade det intuitiva beslutsfattandet. Detta hade varit mycket svårt att skapa i en traditionell enkät eller fokusgrupp eftersom koncepten var lika på ytan, men undermedvetet bedömdes på olika sätt.

Metodpartner

Straylight har arbetat med neuromarketing och varumärken de senaste 5 åren. Metodpartner for IAT är Sentient Decisions Science från Boston som har utvecklat världsledande teknik och kompetens för IAT. Alla undersökningar genomförs med deras verktyg Sentient Prime och vi är alla utbildande i tekniken på plats i USA. I Norden har vi genomfört IAT de senaste tre åren främst för reklam och varumärkesutveckling.

 

Andra metoder Andra undersökningar

Blogginlägg